✿ Danh ngôn:
Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không?

Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không?

Đăng bởi:

Hỏi: Kính bạch thầy, những người thân như cha mẹ, ông bà đã qua đời, mình có thể thờ cúng nhiều nơi được không? Chẳng hạn trong gia đình có nhiều con cái anh em đều muốn thờ, như vậy có trái phép tắc luật nghi hay không? Ðáp: Việc thờ phụng tổ tiên, ông […]

THẾ GIỚI TÂM LINH