卐 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017
Biết đủ thì nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì giàu sang cũng vẫn buồn

Biết đủ thì nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì giàu sang cũng vẫn buồn

Đăng bởi:

Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì chúng ta phải truy cầu lắm thứ như thế? Huống chi, tiền dù nhiều đến mấy, chức vị cao đến đâu đi nữa cuối cùng […]

THẾ GIỚI TÂM LINH