20 loại “XÀ KHẨU” không nên thốt ra khỏi cửa miệng

20 loại “XÀ KHẨU” không nên thốt ra khỏi cửa miệng

Đăng bởi:

Chúng ta ít khi dám làm điều gì hại người nhưng mà lời nói đôi khi đã có sức sát thương rất lớn. Vì sao người ta bảo lời nói “nanh nọc”, vì một chữ ném ra hại người thì ít nhưng tự rước họa vào thân thì nhiều. Bạn đã nghe câu “cõng rắn […]

THẾ GIỚI TÂM LINH