✿ Danh ngôn:
Sau khi chết thần thức lúc nào mới rời khỏi thể xác?

Sau khi chết thần thức lúc nào mới rời khỏi thể xác?

Đăng bởi:

Thần thức rời thể xác nhanh hay chậm cùng với nghiệp lực con người tạo ra có mối quan hệ trực tiếp. Nói một cách đơn giản, người nghiệp lực cực thiện hay cực ác cho đến người được vãng sanh thì thần thức rời thể xác rất nhanh. Còn hạng phổ thông bình thường […]

THẾ GIỚI TÂM LINH