chó đá

Lạ kỳ làng thờ... chó đá ở Hà Nội

Lạ kỳ làng thờ… chó đá ở Hà Nội

Viết ngày bởi

Từ nhiều đời nay, người dân làng Địch Vị, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội có bất cứ chuyện sai trái hay oan khuất gì lại tìm đến đền thờ “chó đá” xin chứng giám. Nơi “ngài” ngự, tuyệt nhiên không ai dám xâm phạm… Bức tượng chó đá được thờ tại thôn Địch Vị, […]

Ly kỳ quanh chuyện chó thần

Ly kỳ quanh chuyện chó thần

Viết ngày bởi

Từ bao đời nay nhân dân Làng Phục Lễ (hay còn gọi là Làng Lựa), xã Lương Tài (Văn Lâm, Hưng Yên) không ngớt lời đồn thổi về những câu chuyện ly kỳ xung quanh hai con chó đá yên vị ngay ở cổng làng. Chó đá được người ta ví như “thần” giữ của, […]

Ly kỳ quanh chuyện chó thần giữ của ở Hưng Yên

Ly kỳ quanh chuyện chó thần giữ của ở Hưng Yên

Viết ngày bởi

Từ bao đời nay nhân dân Làng Phục Lễ (hay còn gọi là Làng Lựa, xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên) không ngớt lời đồn thổi về những câu chuyện ly kỳ xung quanh hai con chó đá yên vị ngay ở cổng làng. Chó đá được người ta ví như “thần” giữ của, dùng […]

THẾ GIỚI TÂM LINH