卐 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

cổ lăng

Nghi án cao nhân phong thủy 'yểm' ngôi cổ lăng

Nghi án cao nhân phong thủy ‘yểm’ ngôi cổ lăng

Viết ngày bởi

Người sống có ý đồ đặt ngôi cổ lăng theo hướng “triệt” long mạch, với dụng ý thế hệ con cháu của người trong mộ sau này không còn đường thăng tiến nữa.  Đó là ý kiến của chuyên gia mộ cổ Đỗ Đình Truật khi ông nghiên cứu ngôi cổ lăng nằm trong khu […]

THẾ GIỚI TÂM LINH