cổ lăng

Nghi án cao nhân phong thủy 'yểm' ngôi cổ lăng

Nghi án cao nhân phong thủy ‘yểm’ ngôi cổ lăng

Viết ngày bởi

Người sống có ý đồ đặt ngôi cổ lăng theo hướng “triệt” long mạch, với dụng ý thế hệ con cháu của người trong mộ sau này không còn đường thăng tiến nữa.  Đó là ý kiến của chuyên gia mộ cổ Đỗ Đình Truật khi ông nghiên cứu ngôi cổ lăng nằm trong khu […]

THẾ GIỚI TÂM LINH