Cúng Cô hồn

Cúng cô hồn thế nào để không

Cúng cô hồn thế nào để không “rước ma vào nhà”?

Viết ngày bởi

Dân gian quan niệm, trong tháng 7 Âm – tháng của ma quỷ, nếu cúng cô hồn sai cách thì sẽ vô tình rước vong về nhà. Trong đời sống tâm linh người Việt, cúng cô hồn là một tín ngưỡng truyền thống, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt quan niệm, […]

Tháng cô hồn: Chọn giờ cúng không đúng dễ gặp điều “xui”?

Tháng cô hồn: Chọn giờ cúng không đúng dễ gặp điều “xui”?

Viết ngày bởi

Cúng cô hồn là việc quan trọng của người Việt từ nhiều đời nay nhưng chọn giờ cúng cô hồn cho đúng để tránh điều “xui” không phải ai cũng thực hiện được. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam coi tháng 7 là tháng cô hồn hay tháng “ma quỷ”. Còn trong đạo Phật thì […]

Tại sao có tháng cô hồn? Có đúng như vậy không?

Tại sao có tháng cô hồn? Có đúng như vậy không?

Viết ngày bởi

Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ […]

Vô tình rước vong về nhà trong tháng cô hồn vì cúng sai cách

Vô tình rước vong về nhà trong tháng cô hồn vì cúng sai cách

Viết ngày bởi

Lễ cúng cô hồn thường được làm ngoài trời hay trước cửa chính ngôi nhà của gia chủ và phải cúng đúng cách Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là tháng của cô hồn (hồn người chết lẻ loi, không ai cúng vái), tháng của quỷ đói, là tháng mở cửa địa […]

Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia

Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia

Viết ngày bởi

Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia dành cho các phật tử bốn phương Ý nghĩa cúng thí này rất quan trọng là pháp tu hạnh bố thí, chúng ta nhận rõ rằng việc bố thí cho người cõi dương thì dễ dàng hơn vì ta đem cái thật cho người […]

THẾ GIỚI TÂM LINH