卐 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

dâng sao giải hại

Cúng sao giải hạn đầu năm có thoát được kiếp nạn không?

Cúng sao giải hạn đầu năm có thoát được kiếp nạn không?

Viết ngày bởi

Những ngày này, hàng vạn người dân lại đổ về các chùa để làm lễ cúng sao giải hạn, cầu an. Nhiều cửa chùa trở nên đông đúc, chật cứng cả biển người. Người dân tin rằng nếu có sao xấu chiếu vào thì cả năm sẽ không an lành. Trong giáo lý đạo Phật, […]

THẾ GIỚI TÂM LINH