đốt vàng mã

Có nên đốt vàng mã hay không?

Có nên đốt vàng mã hay không?

Viết ngày bởi

Cứ mỗi mùa lễ hội đến, cả nước lại lao nức mua sắm cho ông bà mình đủ các loại hàng mã, từ tiền vàng cho đến mũ, áo, ngựa, người hầu,… cho đến các loại “dời ơi đất hỡi”. Nhưng điều đó không giải quyết được điều gì mà khiến người Phật tử phải […]

THẾ GIỚI TÂM LINH