Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã

Những linh ứng kỳ lạ trong lễ cầu siêu và tụng kinh niệm Phật

Những linh ứng kỳ lạ trong lễ cầu siêu và tụng kinh niệm Phật

Viết ngày bởi

Đất nước ta mỗi năm tổ chức nhiều cuộc cầu siêu cho các vong hồn. Nhiều ý kiến băn khoăn rằng các vong hồn có nghe thấu và siêu thoát? Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã: “Tôi xin khẳng định, cầu siêu như vậy giúp đỡ được rất nhiều, cho nhiều thế giới khác nhau.”

Linh ứng lạ trong lễ cầu siêu và tụng kinh niệm Phật

Linh ứng lạ trong lễ cầu siêu và tụng kinh niệm Phật

Viết ngày bởi

Đất nước ta mỗi năm tổ chức nhiều cuộc cầu siêu cho các vong hồn. Nhiều ý kiến băn khoăn rằng các vong hồn có nghe thấu và siêu thoát? Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã: “Tôi xin khẳng định, cầu siêu như vậy giúp đỡ được rất nhiều, cho nhiều thế giới khác nhau.” […]

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói về cõi âm

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói về cõi âm

Viết ngày bởi

Lâu nay, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã vẫn được đánh giá là một trong những người rất có uy tín trong giới ngoại cảm. Ở ông có một điều đặc biệt là không bao giờ trực tiếp ra mặt cũng như nhận tiền bạc thông qua việc này. Tại sao nhà ngoại cảm lại […]

THẾ GIỚI TÂM LINH