卐 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

pháp ngữ

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Viết ngày bởi

Cổ đại đức thường dạy chúng ta phóng sanh, phóng sanh rất tốt, phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu, phóng sanh nhất định phải ăn chay, không thể nói ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh, không thể nào nói như vậy được, cho […]

THẾ GIỚI TÂM LINH