quỷ sa tăng

Bí ẩn con số quỷ Sa tăng – 666

Viết ngày bởi

Người phương Tây sợ con số 666 vì họ cho đó là dấu ấn kinh khủng của quỷ Sa-tăng.  Không chỉ các quốc gia phương Tây mà một số quốc gia khác trên thế giới cũng rất sợ con số 666. Con số đáng sợ trên xuất hiện ở trong quyển cuối cùng của bộ […]

THẾ GIỚI TÂM LINH