卐 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

sắp đặt bàn thờ

Những điều cấm kỵ trong sắp đặt bàn thờ

Những điều cấm kỵ trong sắp đặt bàn thờ

Viết ngày bởi

Người xưa quan niệm có rất nhiều cấm kị tại vị trí đặt ban thờ: Không được dựa vào trụ nhà, không được có cửa sổ bên cạnh (do không thể tụ được khí). Ban thờ cũng không được áp lưng vào nhà bếp vì có thể khiến chủ nhân dễ bị kích động, tính […]

THẾ GIỚI TÂM LINH