Luật nhân - Quả ở đời và lời nhắn đến tất cả chúng ta: Chớ

Luật nhân – Quả ở đời và lời nhắn đến tất cả chúng ta: Chớ “sốt ruột”!

Đăng bởi:

Việc khó nhận biết và không tin vào luật nhân quả báo ứng là do chúng ta mới chỉ nhìn nhận sự vật trong một khoảng thời gian ngắn. LTS: Mọi vật, mọi người trên đời đều không thể tránh khỏi vòng tròn của nhân quả. Nếu như bạn gieo “Nhân” tốt thì đừng vội chán […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!