Tại sao: 'Lễ Phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng Giêng?'

Tại sao: ‘Lễ Phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng Giêng?’

Đăng bởi:

Trong một năm có rất nhiều dịp cúng lễ quan trọng nhưng người Việt lại nói: ‘Lễ Phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng Giêng’. Vì sao lại có quan niệm này? Ngày Rằm tháng Giêng có ý nghĩa gì Vì sao có Rằm tháng Giêng? Ngày rằm tháng Giêng theo phong tục cổ, còn được […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!