Cha mẹ còn sống con có nên thờ Cửu huyền Thất tổ hay không?

Cha mẹ còn sống con có nên thờ Cửu huyền Thất tổ hay không?

Đăng bởi:

Hỏi: Kính bạch thầy, nhà con có thờ Phật. Hiện nay, cha mẹ con vẫn còn sống và ông bà có thiết lập bàn thờ bên nội, bên ngoại. Nhưng có người bảo con phải thờ thêm Cửu huyền Thất tổ nữa mới đúng. Như vậy, con có nên thờ thêm hay không? Ðáp: Việc thờ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!