10 cách làm phước

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 6598

MƯỜI CÁCH LÀM PHƯỚC LÀ THẾ NÀO?

1. DÀNA. Bố thí, phát tâm hoan hỷ chia sớt tài sản, vật dụng của mình sẳn có hoặc an ủi vỗ về, kẻ sa cơ thất thế (Vô Uý thí) cho kẻ khác.

2.SÌLA. Trì giới, trau giồi phẩm hạnh cho thanh cao, xa lánh, ghê sợđiều xấu xa, tội lỗi đê tiện.

3.BHÀVANA. Tham THIỀN. Lấy ânđức Phật, ân đức Pháp, hoặc ân đức Tăng v.v…làmđề mục để trói cột Tâm (hoặc một trong 40 đề mục) trong PHÁP CHÁNH ĐỊNH để HÀNH.

4.APÀCANA. Kính trọng người nên kính trọng. Lễ bái người nên lễ bái. Học hỏi Pháp nào nên học hỏi.

5.VEYYAVACA. Giúpđỡ các thân bằng quyến thuộc không phân biệt kẻ thân người sơ với lòng từ bi bác ái.

6.PATTIDÀNA. Hồi hướng, chia sớt phần phước báu của mìnhđã tạo cho chư thiên và nhơn loại, tất cả chúng sanh.

7.PATTA MUNODÀNA. Hoan hỷ phước báu của kẻ khác vui mừng thoả thích khi thấy họ làm phước.

8.DHAMMÀSAVANA. Nghe pháp bằng cách chăm chú kính trọng. Dồn tất cả tâm tư để đón nhận lời vàng tiếng ngọc của chư Tăng dạy dỗ, giáo huấn mà thực hành.

9.DHAMMADESANÀ. Thuyết pháp theo sự hiểu biết của mình cho người nghe, hoặc viết kinh, ấn sách cho kẻ khác cùng coi, cùngđọc.

10.DITTHUHUJUKAMMA. Sửa trị tri kiến cho chơn chánh. Nghe học thông suốt, suy nghiệm thấuđáo, nhận thức cho thấy rõ chân lý, rồi thực hành theo chân lý ấy, dứt bỏđiều sai lầm sai quấy, mê tín dị đoan, chấp thủ những phong tục cổ cựu di truyền không đúng với pháp. Đó là MƯỜI ĐIỀU LÀM PHƯỚC

“PUNNA KIRIYA VATTHU” của người tại gia cư sĩ.

TRÌ GIỚI NGHĨA LÀ THẾ NÀO? CÓ MẤY?

TRÌ GIỚI là vâng giữ hành theo những điều răn cấm của đức Phật đã chuẩn hành cho người tại gia cư sĩ. GIỚI tối thiểu cho người TẠI GIA CƯ SĨ là NĂM GIỚI như giải ở phần LUẬT phía trước. Nhưng để cho HÀNH GIẢ khỏi bị HƯ ĐỨT hay BỢN NHƠ, phần này xin giải rõ các chi điều của GIỚI cho được sáng tỏ hơn.

CHO BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐỨT GIỚI VÀ BỢN NHƠ?

GIỚI bị đứt, ví như khổ vải bị rách thủng, không lành lặn, không dùng được. GIỚI bị bợn nhơ ví như khổ vải bị hoen ố và dính đồ dơ, bùn đất, dùng cũng không tốt đẹp đâu. GIỚI bị đứt là khi nào xét mình thấy phạm đủ các chi điều. GIỚI bị bợn nhơ là chỉ phạm một phần nào thôi.

XIN CHO BIẾT NHỮNG CHI ĐIỀU CỦA GIỚI?

Giới sát sanh – có 5 chi
Giới trộm cắp – có 5 chi
Giới tà dâm – có 4 chi
Giới nói dối – có 4 chi
Giới uống rượu – có 4 chi
Giới múa hát – có 3 chi
Giới trang điểm – có 3 chi
Giới nằm ngồi chổ cao – có 3 chi

NĂM CHI CỦA SÁT SANH LÀ THẾ NÀO?

Chúng sanh có mạng sống
2. Biết chúng sanhđó còn sanh mạng
3. Tính giết
4. Cố gắng giết
5. Chúng sanh chết vì sự cố gắng ấy.

CHO BIẾT CHI CỦA GIỚI TRỘM CẮP?

Của có người giữ
2. Sự biết rằng của có người giữ
3. Tính trộm cắp
4. Cố gắng trộm cắp
5. Trộm cắpđược do sự cố gắng ấy .

CHO BIẾT CHI CỦA GIỚI TÀ DÂM?

Người nữ không nên tà dâm
2. Tính tà dâm với gáiđó
3. Ráng sức tà dâm
4.Đã tà dâm

CHI CỦA GIỚI NÓI DỐI RA SAO?

Điều không thật
2. Tính nói dối
3. Ráng sức nói dối
4. Đã làm cho người tin lời nói dối ấy

CHI CỦA GIỚI UỐNG RƯỢU LÀ THẾ NÀO?

Rượu
2. Tính uống rượu
3. Ráng sức uống rượu
4.Đã uống rượu ấy vô khỏi cổ

BÁT QUAN TRAI GIỚI thêm ba GIỚI nữa. Thay vì tà dâm với vợ con người, vợ nhà cũng khôngđược thông dâm. Không ăn sai giờ. Không được múa hát, thổi kèn, đờn, xem hát, nghe đờn kèn và trang điểm, thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Không được nằm ngồi quá cao và xinh đẹp.

XIN CHO BIẾT CHI CỦA GIỚI THÔNG DÂM?

Một trong 30 khiếu (LUẬT XUẤT GIA) quyển thượng.
2. Tính thông dâm
3. Ráng sức thông dâm
4.Đã thông dâm

CHI CỦA GIỚI ĂN SÁI GIỜ LÀ GÌ?

Sái giờ làm từ chếch xếđến mặt trời mọc.
2. Vật thực được ăn trong giờ.
3. Đãăn khỏi cổ.

CHI CỦA GIỚI MÚA HÁT RA SAO?

Múa hátđờn, kèn
2. Tính làm
3.Đi nghe hoặc xem. Đã nghe và xem
4. Vật để trang điểm, nhất là tràng hoa
5. Cố ý dùng đồ trang điểm mà trang sức
6. Đã dùng đồ trang điểm và trang sức

CHO BIẾT CHI CỦA NẰM, NGỒI NƠI QUÁ CAO.

Nằm, ngồi, nơi quá cao và xinhđẹp
2. Tính nằm hoặc ngồi
3. Đã nằm hoặc ngồi

Nói chung, nếu PHẠM đầy đủ CHI, gọi là ĐỨT GIỚI. Nếu phạm một hay hai CHI gọi là GIỚI BỢN NHƠ hay HOEN Ố.

HÃY CHO LỜI CẢM NHẬN NHÉ BẠN!

卐 Hãy chia sẻ nhé! A Di Đà Phật!

CLIP XEM NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
BÀI ĐÃ ĐĂNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!