Trang chủ » Hà Nội: 16 pho tượng La Hán tại chùa Khánh Long bị phá hoại