Trang chủ » Học sinh bị đứt gân trong giờ học, hiệu trưởng nói “Chuyện có gì lớn mà làm ầm lên”