Trang chủ » Sau 6 năm, Công Phượng cuối cùng đã hoàn thành “bộ sưu tập” chiến thắng trước Thái Lan