Trang chủ » Thua Curacao sau loạt cân não, Việt Nam sẽ đứng ở đâu trên BXH FIFA?