Trang chủ » “Trùm” đa cấp Thăng Long Group lừa vạn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ bằng cách nào?