Trang chủ » Vừa mới chào đời, bé trai còn nguyên dây rốn bị mẹ ném từ tầng 5, may mắn sống sót nhờ những tàu lá chuối