Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum là gì?

 Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum không chỉ giúp chúng ta giác ngộ, khơi dậy lòng từ bi sâu bên trong mình mà còn giúp tiêu trừ bệnh tật nếu thường xuyên trì chú.

Câu chú Om Mani Padme Hum được sử dụng khá phổ biến và nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”. Om: Quy mệnh; Mani: Viên ngọc như ý; Padme: Bên trong hoa sen; Hum: Tự ngã thành tựu

Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum

Nói về câu thần chú Om Mani Padme Hum là gì Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã viết: “Đọc tụng câu thần chú Om Mani Padme Hūm thì là rất tốt, nhưng trong khi bạn làm như thế, bạn nên nghĩ về ý nghĩa của nó, vì ý nghĩa của sáu âm là thâm sâu và rộng…

Trước tiên, Om tượng trưng cho thân, khẩu, và ý không thanh tịnh của hành giả; nó cũng tượng trưng cho thân, khẩu và ý thanh tịnh đáng tán dương của một vị Phật.

Con đường tu được chỉ ra bởi bốn âm kế tiếp. Mani, có nghĩa là viên ngọc, tượng trưng cho những yếu tố của phương tiện, phương pháp: chủ yếu là tâm bồ đề, là đại từ, đại bi, lòng từ bi, vị tha để trở thành giác.

Hai âm padme, có nghĩa hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ, tuệ giác tánh Không. Hūm tượng trưng cho sự hợp nhất giữa phương tiện, phương pháp tu (là từ bi) và trí tuệ, tuệ giác tánh Không.

Tu là quá trình thanh tịnh hóa. Quá trình thanh tịnh hóa phải được hoàn thành bởi sự hợp nhất không thể phân chia được của phương tiện, phương pháp tu và trí tuệ”.

Ý nghĩa của Om Mani Padme Hum

Theo khía cạnh tâm linh, mỗi chúng ta đều có ác nghiệp riêng cần phải giải trừ. Mỗi âm trong sáu âm của thần chú Om Mani Padme Hum đều có ý nghĩa và hiệu quả riêng, sáu âm này tịnh hóa tất cả sáu phiền não gốc, biểu hiện của vô minh khiến chúng ta làm những ác nghiệp của thân, lời, ý, tạo ra luân hồi sinh tử và những khổ đau của chúng ta, trong đó kiêu mạn, ganh tị, dục vọng, ngu si, thèm khát và giận dữ.

Không những thế, câu thần chú này cũng tịnh hóa các uẩn thuộc ngã chấp, hoàn thành sáu hạnh siêu việt của tâm giác ngộ (sáu ba la mật): bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.

Nhờ vậy đưa tất cả hữu tình đến trạng thái chứng ngộ, ngăn ngừa được sự tái sinh vào sáu cõi, xua tan nỗi khổ ẩn tàng trong mỗi cõi. Khi tụng thần chú này, mà phối hợp với đức tin và tinh tiến thiền định thì năng lực chuyển hóa của thần chú sẽ phát sinh và tăng trưởng. Nhờ đó bạn có thể:

– Bạn hiểu rõ cần phải được trang bị những gì để có thể tiếp tục tu tập.

– Bạn biết rõ tình chất trang nghiêm, đẹp đẽ của cảnh giới hay quốc độ của đức Phật mà hành giả hướng đến theo pháp tu của mình.

– Bạn biết rõ rằng nếu mình một khi đã trang bị đầy đủ hành trang, và quyết tâm tu tập thì chắc chắn sẽ đạt đến quả Phật.

Vậy câu thần chú có nghĩa là dựa vào đường tu kết hợp thuần nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển hóa thân miệng ý sai trái của mình thành thân miệng ý thanh tịnh của Phật. Qua đó, trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho người tu thấy rõ lộ trình sẽ đi và giúp biết chuẩn bị đầy đủ hành trang để đi, mà còn cho thấy sẽ đi đến quả Phật.

Điều này sẽ mở rộng lòng từ bi của chúng ta tới bản thân chúng ta và tới những người khác, và trí thông minh và trí tuệ của chúng ta được nâng cao lên. Nhờ đó, chúng ta mới giúp đỡ được người khác, tức là chúng ta thể hiện được tác dụng của Phật pháp. Đó là một biểu hiện của giác ngộ, mục đích của lời Phật dạy.

Hơn nữa, Om Mani Padme Hum bao hàm danh hiệu của Đức Chenrezig (Quán Tự Tại), Đấng Bi mẫn vĩ đại. Trì tụng thần chú này thì giống như kêu cầu thánh hiệu của Đức Chenrezig và âm hum tác động lên tâm linh thánh của Ngài. Điều bạn đang kêu cầu Ngài là xin ban phước cho tâm bạn – không chỉ cho riêng bạn mà còn cho tâm thức của chúng sinh khác – để gieo trồng cội gốc của con đường dẫn tới giác ngộ, phương tiện và trí tuệ được bao hàm trong mani và padme.

Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum

Việc thực hành niệm Om Mani Padme Hum này sẽ giúp chúng ta thay thế ý nghĩ của bản thân chúng ta là của chúng ta bởi ý nghĩ của bản thân chúng ta như là của đức Quán Thế Âm.

Vậy thực tập tụng niệm câu thần chú theo tinh thần quán tưởng ấy, chính là thực hành toàn bộ lời dạy của đức Phật. Nhờ đó, chúng ta sẽ dần dần giảm bớt và cuối cùng loại bỏ được sự bám chặt vào cái ngã của chúng ta.

Thường nói người tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Khi đọc câu thần chú Om Mani Padme Hum, hành giả sẽ có sự chiêu cảm của ngài Bồ-tát Quán Thế Âm (Quán Tự Tại), thật ra, ngài được phát khởi lên trong tâm mình từ vị thế sẵn có, bẩm sinh tiềm ẩn trong chính thân tâm chúng ta.

Đức Di Lạc Từ Tôn có dạy trong bộ Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm. Chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình hạt giống thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha – Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nấng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà.

Một trong những tác dụng của chú Om Mani Padme Hum là che chở ta khỏi những ảnh hưởng xấu và các thứ tật bệnh. Khi bạn bị tà khí xâm nhập bất thình lình do tắm nước nóng, xông hơi (gặp gió), tụt huyết áp, đi thăm người ở bệnh viện về, đi đám tang… làm cho cơ thể mệt, chóng mặt muốn xỉu. Hãy nên trì hoặc nghe ngay thần chú theo âm thanh mẫu Om Mani Padme Hum (năng lượng) này thì sẽ giải được tà khí tránh cho cơ thể phát bệnh nặng dẫn đến tay chân yếu, thương hàn nhập lý, tinh thần bất an, suy phổi, suy thận…

Mang những vật có câu chú bên người có thể giúp thân thể khỏe mạnh, hỗ trợ “tu tâm-dưỡng tính”, được Đức Phật chở che.

Đối với bệnh khổ, hình phạt, những sợ hãi chết bất đắc kỳ tử nếu trì niệm Om Mani Padme Hum đều được tiêu trừ, thọ mạng tăng trưởng, phúc đức gia tăng, của cải sung mãn, khiến lúc lâm chung không đoạ ác đạo, được sinh cõi nhân thiên, được gặp Phật Pháp công đức lợi ích không thể nghĩ bàn.

Không những thế, việc trì tụng chân ngôn không chỉ mang lợi ích cho người tụng niệm mà tất cả năng lượng và công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi chúng sinh, từ tận cùng của cõi luân hồi phiền não giải thoát chúng sinh thoát khỏi đau khổ, sợ hãi.

Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.

Minh Minh (Tổng hợp)

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận