Sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 21047

Có những sự việc, hiện tượng khoa học có thể giải thích một cách rõ ràng. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều sự việc, hiện tượng bí ẩn mà khoa học chưa thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng.

Một trong những sự việc, hiện tượng như vậy không thể không kể đến việc trì tụng chú Đại Bi đã đem đến những kết quả mầu nhiệm đầy tốt đẹp. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai mẫu chuyện đã xảy ra trong thực tế có liên quan đến việc trì tụng chú Đại Bi.

Mẫu chuyện thứ nhất là về một người mẹ nọ. Cuộc sống đang êm thắm, người mẹ đang vui hưởng tuổi già cùng con cháu hiếu thảo trong một mái nhà ấm cúng, và thuận hòa. Thế nhưng, thật chẳng lành thay, người mẹ đã được các y bác sĩ chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống trong vòng sáu tháng. Khi hay tin như thế, người mẹ đã vô cùng bàng hoàng đến suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác, bà không còn thiết tha ăn uống, ngủ nghỉ gì nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thần chết sẽ đến. Mặc dù đã tận tình chữa trị bằng hóa trị, xạ trị, thế nhưng, sau cùng, các y bác sĩ đành phải trả bà về với gia đình.

Lúc này đây, trong khi cả nhà đang tuyệt vọng, thì lành thay, một người bạn thân thiết đã tìm đến và mách với cả nhà hãy cùng nhau trì tụng chú Đại Bi sẽ hóa giải được bệnh tình. Nghe theo lời người bạn, người mẹ và các con cháu trong nhà mỗi ngày đều dành ra hai thời khóa để trì tụng chú Đại Bi một cách nhiệt thành, tha thiết, với niềm tin mãnh liệt việc trì tụng sẽ giúp bệnh tình người mẹ thuyên giảm. Và quả thật như thế, sau một thời gian, khi đi tái khám, các y bác sĩ đã vui mừng thông báo với người mẹ rằng khối ung thư đang dần teo nhỏ. Cả nhà khi ấy vô cùng mừng rỡ, và cứ thế họ lại càng thành tâm trì tụng chú Đại Bi.

Mẫu chuyện thứ hai là về một người mẹ trẻ nọ. Người mẹ trẻ đang mang thai một cháu bé đầu lòng. Cả gia đình hai bên nội ngoại đều rất vui mừng, rất kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng cho cháu bé. Do vậy, người mẹ trẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cả về tinh thần lẫn vật chất. Mọi việc cứ thế diễn ra trong yên bình, nhưng rồi, việc gì đến cũng đã xảy đến, sau khi siêu âm, làm các xét nghiệm, các y bác sĩ đã thông báo cho người mẹ trẻ một hung tin đó là rất có thể đứa bé sẽ mắc phải căn bệnh Down. Các y bác sĩ đã hỏi người mẹ trẻ rằng cô có muốn phá bỏ thai nhi hay không, vì làm bây giờ vẫn còn kịp.

Người mẹ trẻ khi ấy, không một chút ngập ngừng, lưỡng lự, đã thẳng thắng nói không với câu hỏi đó. Người mẹ trẻ quyết tâm sinh ra cháu bé dù cho cháu bé có bệnh tật ra sao. Người mẹ trẻ đã đem tâm sự, nỗi niềm của mình chia sẻ lên trang mạng xã hội, và lành thay, cô đã nhận được lời khuyên của một người bạn vốn dĩ là một cư sĩ Phật giáo, người bạn ấy khuyên cô hãy thử trì tụng chú Đại Bi xem sao. Nghe theo lời chỉ dẫn của người bạn, người mẹ trẻ, cùng với chồng mình đã nhiệt thành, chuyên tâm trì chú Đại Bi cho đến tận ngày cháu bé chào đời. Và thật lành thay, sau khi làm các xét nghiệm, các y bác sĩ đã kết luận cháu bé không mắc phải chứng bệnh Down như tiên liệu lúc ban đầu.

Việc trì tụng chú Đại Bi trên thực tế đã đem đến những kết quả nhiệm mầu như thế. Sự mầu nhiệm này, cho đến nay, khoa học vẫn chẳng thể lý giải một cách rõ ràng. Chắc có lẽ, chính sự thành tâm, chính những ý nghĩ thiện lành đã tạo nên một trường năng lượng tích cực tác động đến những cảnh tình xung quanh, tâm chuyển thì cảnh cũng sẽ chuyển theo.

Chú Đại Bi đầy đủ nhất

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Ba câu cuối tụng 3 lần!

Giải thích về Chú Đại Bi.

Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia làm hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú).

Phần hiển: Là hiển bày ra ý nghĩa và chân lý trong Kinh để hành giả tụng niệm, hoặc nghiên cứu theo đó áp dụng tu tập, thì gọi là: “Tụng Kinh minh Phật chi lý,” để hiểu biết công năng của câu kinh và câu chú gọi là phần hiển. Ví dụ: Kinh Bát Nhã phần hiển từ “Quán tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã cho đến câu…..Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết”: phần mật là phần câu chú: “Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha”

Phần Mật: Của Chú Đại Bi từ câu: “Tâm đà la ni” cho đến câu 84. “Ta bà ha” là phần ẩn nghĩa, hàng phàm phu không có hiểu được Phần này, chỉ có chư Phật mới hiểu. Như vậy, phần hiển là để chúng ta hiểu nghĩa công dụng lợi ích của Kinh, Chú mà hành trì. Còn phần mật hành trì để tâm chúng ta thanh tịnh và an lạc (vô ngại) niệm Chú Đại Bi là đọc xưng danh hiệu của 84 vị Hộ Pháp Kim Cang Thần hóa thân của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát để đối trị tiêu diệt 84 phiền não chướng tư hoặc và lậu hoặc. Tuy thần chú là những lời nói nhiệm mầu, bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát ta khó thể lãnh hội được nội dung, ý nghĩa. Nhưng phần hiển là phần giúp hành giả hiểu rõ công năng và lợi ích cho việc hành trì Chú Đại Bi.

Khi hành trì chú Đại Bi để đạt quả vị Vô thượng Bồ đề đòi hỏi hành giả phải: Tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm đạt đến vô niệm, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không, tâm phải cung kính, tâm biết khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không cố chấp, phát tâm Vô thượng Bồ đề.

Công năng lợi ích hành trì Kinh, Chú:

Ngài Tuyên Hóa dạy rằng: Người trì kinh, chú sẽ được ba nghiệp thanh tịnh, khi ba nghiệp lắng đọng thì trí huệ sinh (nhân định tức huệ) đồng Phật vãng Tây Phương

Thân ngồi ngay thẳng trước Phật là thân thanh tịnh
Miệng không nói dối, không đùa giỡn là khẩu nghiệp thanh tịnh
Ý không tán loạn, không phan duyên đó là ý nghiệp thanh tịnh

“Mỗi niệm chân thành mỗi niệm thông Tịch lặng cảm ứng tịch lặng trongCho đến non cao nước cùng tậnRong chơi pháp giới khắp Tây Đông”Niệm Kinh Chú mục đích nhiếp phục tam nghiệp hằng thanh tịnh để trừ được ba ác nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp

Thân nghiệp gồm ba: (Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm)
Khẩu nghiệp có bốn: (Không nói dối, không nói ác khẩu, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt”
Ý nghiệp có ba: Tham, sân, si.

Như vậy niệm Kinh, niệm Chú, niệm Phật cũng đều mục đích như nhau để tam nghiệp hằng thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh tức tâm bình, tâm bình tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh,” mây tan thì trăng tự nhiên hiển bày tỏa sáng.

Khi chúng ta niệm chú một cách nhất tâm thì sẽ đoạn trừ được phiền não.

Kinh chú của Phật, tất cả mọi người có thể trì, nhưng muốn được lợi lạc trong khi tụng Kinh trì Chú người Phật tử cố gắng giữ tam nghiệp thanh, giữ giới dứt các điều ác làm các việc lành mới được công đức tốt đẹp, hành giả có thể áp dụng theo phương cách trì tụng Chú Đại Bi như sau, tùy theo căn cơ mỗi người mà hành trì để có hiệu quả.

Cách trì Chú Đại Bi có nhiều cách:

*Tụng nhanh, lớn tiếng, đọc rõ ràng, âm thanh trầm hùng, mục đích khỏi buồn ngủ tránh giải đãi, tránh tâm tán loạn. Nhờ âm thanh trầm hùng đó tạo nên sự mầu nhiệm đánh thức tâm Bồ đề của mình và những người xung quanh.

Cho nên khi tụng Chú Đại Bi trong Đại chúng, bao giờ cái tâm của mình cũng phấn khởi, nghe mầu nhiệm hơn là tụng một mình. Cách tụng này dễ dàng cho những người mới hành trì Chú Đại Bi

*Niệm thầm: Chữ niệm được ghép hai chữ kim có nghĩa hiện tại, bây giờ. Nó được nằm trên chữ tâm, như vậy chữ niệm là cái gì đó hiện diện nay trên một khoảnh khắc của ý thức Phật giáo gọi là sát na, vì thế niệm thầm còn gọi là: “Duy niệm” tức là niệm không ra tiếng, ngồi niệm bằng cách tư duy quán tưởng nhớ nghĩ từng câu chú ngay lúc đó, cách niệm này rất khó cho những người mới tập niệm, dễ sinh chán nản, buồn ngủ và giải đãi, tâm dễ tán loạn khó hành trì, cách niệm này dành cho những vị hành trì lâu năm

Hai cách niệm trên là còn niệm tướng, còn thấy người niệm và câu Chú Đại Bi để niệm, cách niệm này gọi là phương tiện niệm, nhờ phương tiện niệm để đạt đến trạng thái tâm vô niệm, là xa lìa tất cả tướng, không trụ vào bất kỳ hình tướng nào để tâm thanh tịnh, thì trí tuệ mới hiển bày. Cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng, thấy mặt trăng rồi không cần ngón tay chỉ nữa, tức dùng sự đạt lý, qua sông thì cần chiếc bè để qua, qua rồi chúng ta không nên chấp chiếc bè, vì thế đức Phật dạy “Chư Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy(Trung Bộ Kinh 1, Kinh Ví Dụ Con Rắn, trang 305).

Niệm vô niệm niệm đồng nghĩa vô niệm tức là niệm, “vô niệm” có hai ý “vô tướng” và “vô trụ” vì thế Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói:

Vô tướng là nơi tướng mà lìa tướngVô niệm là ngay nơi niệm mà lìa niệmVô Trụ là bản tính của con người” [7]Tức là hành giả đừng để tâm mình bị ô nhiễm tức phan duyên theo “trần cảnh”* tức là ngay lúc niệm của mình thường lìa cách cảnh, đừng để tâm mình lay động chạy theo trần cảnh, niệm là niệm bản thể của tâm “Chân Như” đó là chơn niệm, quán tưởng kỳ danh’ quán tưởng 84 câu chú Đại bi (niệm trong tâm), niệm mãi, niệm hoài đến khi trong óc, rồi trong tâm luôn có niệm, nhưng về cơ thể thì ‘vô niệm.’ Khi đầy tâm rồi thì mỗi cử động của Tâm đều là niệm (niệm nhập tâm) Thế là niệm đến chỗ vô niệm: thì bấy giờ đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn. Đó là chơn niệm vậy

Như vậy, niệm Chú Đại Bi là mình luôn luôn nhớ cái tâm đại từ, đại bi của mình là niệm (Phật tính) trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đều trong chánh niệm đều nghĩ đến Phật, chúng ta không tạo nghiệp bất thiện như không sát sinh giết người hại vật, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tham, không sân, không si…thì chắc chắn trong cuộc sống của chúng luôn luôn an lạc, không sợ hãi, không gặp chướng ngại (vô ngại).

Chú thích:

[1] Phát Bồ Đề Tâm Luận: Phẩm thứ nhất Khuyến Phá. Bồ tát Thiên thân tạo, Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch Phạn văn ra Hán văn, HT Thích Trí Thủ dịch Hán văn ra Việt văn 1962

[2] Kinh Duy Ma Cật: Phẩm Bồ Tát Hạnh. Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng

[3] Giới thứ năm cấm bán rượu trong Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh

[4] [5] (xem giải thích 4 duyên trong Phát Bồ Đề Tâm Luận: Phẩm thứ hai Phát tâm. Bồ tát Thiên thân tạo, Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch Phạn văn ra Hán văn, HT Thích Trí Thủ dịch Hán văn ra Việt văn 1962

[6] Chánh Pháp và Hạnh Phúc Thích Minh Châu, VNCPHVN, 1996

[7] Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm Định Huệ 4: 無 相 於 相 而

離 相 。無 念 者 於 念 而 不 念。無 住 者。 人 之 本 性。 Vô tướng ư tướng nhi bất ly tướng. Vô niệm giả, ư niệm nhi vô niệm. Vô trụ giả, nhân chi bản tính.

*”Trần cảnh” nghĩa là khác trần là môi trường xung quan, cảnh trần làm nhiễu loạn tâm, đối nghịch với tâm.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xem thêm: Các bước tụng Chú Đại Bi ngắn gọn, dễ nhớ

————

Ảnh: Internet.

HÃY CHO LỜI CẢM NHẬN NHÉ BẠN!

卐 Hãy chia sẻ nhé! A Di Đà Phật!

CLIP XEM NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
BÀI ĐÃ ĐĂNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!