108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Danh sách 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Danh sách 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Viết ngày bởi

Danh sách các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc tập hợp họ tên, có kèm theo biệt hiệu “ngoài đời” và tên sao “chiếu mệnh” của các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc. Trong danh sách này, có kèm theo lời dịch giải nghĩa […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!