18 tầng địa ngục

Chùm ảnh 18 tầng địa ngục

Chùm ảnh 18 tầng địa ngục

Viết ngày bởi

Địa ngục hay cõi âm là một địa danh siêu nhiên được nhắc đến trong nhiều nền văn minh và tôn giáo. Theo đó, đây là nơi đến của các linh hồn sau khi chết. Phần lớn các tôn giáo đều cho rằng địa ngục là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!