A Di Đà Phật

Những câu nói giúp bạn tỉnh ngộ…

Những câu nói giúp bạn tỉnh ngộ…

Viết ngày bởi

Một người có sinh ắt sẽ có tử nhưng chỉ cần là còn sống thì chúng ta đều cần phải sống theo cách cho tốt nhất. Khi mất đi những thứ chúng ta đang có, mới nhận ra rằng mình đã từng có nó. Dưới đây là những câu nói đã giúp cho rất nhiều […]

48 Pháp niệm Phật

48 Pháp niệm Phật

Viết ngày bởi

1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN: Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả, đừng để day dích, sẽ chướng ngại tâm niệm của chúng […]

Học để biết cách làm người tốt trong hiện tại và mai sau

Học để biết cách làm người tốt trong hiện tại và mai sau

Viết ngày bởi

Muốn lập thân cho đúng nghĩa của nó, các bạn trẻ phải chú tâm vào việc học để tiếp thu nền kiến thức phong phú và đa dạng, bằng sự hiểu biết chân chính. Học không có nghĩa là chúng ta chỉ cần cắp sách đến trường và đọc nhiều sách vở, hay học được […]

Tại sao Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

Tại sao Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

Viết ngày bởi

Đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc gặp, Chư Tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy? Muốn hiểu được điều này, chúng ta cần nắm rõ, Ðức Phật A Di Ðà có công […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!