ám khí

Tìm Hiểu món Kungfu ám khí của Võ lâm – Giang Hồ

Viết ngày bởi

Đây là một trong những loại ám khí mà Giang hồ vẫn dùng trong chiến đấu võ thuật, đây là những loại binh khí của dân võ thuật hay dùng. Ám Khí Trong Võ Lâm – Giang Hồ CZ83 – một loại “Ám khí” rất phổ thông hiện nay Nhận thức cơ bản về “Ám […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!