âm phủ

Đây là toàn bộ hành trình đi đến cõi âm gian sau khi người ta chết đi, qua 7 ải vào 6 nẻo luân hồi

Viết ngày bởi

Sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể lại toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi người ta chết đi. Sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều […]

Vì sao Âm phủ thường được gọi là ‘nơi chín suối’?

Vì sao Âm phủ thường được gọi là ‘nơi chín suối’?

Viết ngày bởi

Mọi người vẫn thường gọi âm phủ là ‘cửu tuyền’, người Việt vẫn thường gọi là ‘chín suối’, người chết đi thì gọi là ‘về nơi chín suối’. Vậy vì sao lại có cách gọi này? Thông thường xem các phim kịch truyền hình điện ảnh, trong đó có một số lời kịch, một nhân […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!