ấn đền Trần

Chuyện ly kỳ về rắn trắng ở đền Trần (Bạch xà)

Chuyện ly kỳ về rắn trắng ở đền Trần (Bạch xà)

Viết ngày bởi

Đền Trần không chỉ được biết đến với việc khai ấn đầu năm mà câu chuyện về bạch xà xuất hiện còn đầy ly kỳ. Đền Trần là nơi thờ tự các vị vua và thủy tổ triều Trần. Đền được xây dựng vào năm Chính Hòa thứ 15 (tức năm 1695) trên nền Thái […]

Xin ấn đền Trần để làm gì, tác dụng, cách treo ấn trong nhà?

Xin ấn đền Trần để làm gì, tác dụng, cách treo ấn trong nhà?

Viết ngày bởi

Hằng năm cứ đến dịp lễ hội khai Ấn đền Trần Nam Định là nhiều người dân vất vả chen lấn xô đẩy xin bằng được ấn mang về nhà cầu mong bình an và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy vậy cách treo Ấn đền Trần, Ấn đền Trần để ở đâu trong nhà […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!