ăn thịt người

Rùng rợn những bộ tộc ăn thịt người

Rùng rợn những bộ tộc ăn thịt người

Viết ngày bởi

Có thể là một yếu tố tâm linh, có thể do đời sống sinh hoạt, cũng có thể do sự trả thù…nhưng những bộ tộc này đều có một hình thức nghi lễ khủng khiếp là ăn thịt người. Người Aghori (Ấn Độ) ăn thịt người chết Tập tục kỳ lạ này là của nhóm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!