bà chúa xứ

Bức tường bí ẩn ở miếu Bà Chúa Xứ

Bức tường bí ẩn ở miếu Bà Chúa Xứ

Viết ngày bởi

Đi lễ Bà Chúa Xứ thường được người dân đi lúc tờ mờ sáng và khi vào lễ, nhiều người không thể không tiến tới bức tường bên trong miếu, úp mặt, lầm rầm cầu khấn, xin lộc Bà. Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!