bán tăm từ thiện giả danh

Cảnh giác với trò bán tăm từ thiện giả danh vòi tiền

Cảnh giác với trò bán tăm từ thiện giả danh vòi tiền

Viết ngày bởi

Bản thân tôi cũng đã gặp và chứng kiến những người bán tăm từ thiện giả danh ở một số nơi nhằm trục lợi, họ lợi dụng lòng thương của mọi người Giả bán tăm từ thiện vòi tiền ở bến xe Mỹ Đình Nếu người nào từ chối mua tăm ủng hộ, nhóm Hoa sẽ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!