bàn tự xoay

Bí ẩn của chiếc bàn tự xoay đất Quảng Nam

Bí ẩn của chiếc bàn tự xoay đất Quảng Nam

Viết ngày bởi

Nhìn chiếc bàn tự xoay, nhiều người bảo do thần thánh tâm linh , nhưng sự thực nó hoạt động theo nguyên tắc cấu khí âm – dương. Thông tin những chiếc bàn có thể tự xoay ở Quảng Nam thời gian gần đây được nhiều người nhắc đến. Chỉ cần hai người trở lên đặt […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!