bang hội

Long Hổ Hội – Người thầy của dòng võ mang họ rồng

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Hiếm có vị võ sư chưởng môn nào có tính cách phong lưu, kiêu bạc như Long Hổ Hội. Cuộc đời ông là một chuỗi đan xen nhiều giai thoại tốt lẫn xấu. Nhưng điều mà không ai có thể phủ nhận ở ông là một tài năng võ thuật và tinh thần thượng võ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!