bang South Carolina

Phát hiện mới về vị cha chung của loài người

Phát hiện mới về vị cha chung của loài người

Viết ngày bởi

Nghiên cứu mới nhất cho thấy vị cha chung của toàn nhân loại từng sống cách đây 340 thiên niên kỷ, gấp hơn hai lần so với dự đoán trước đây.Hình minh họa cuộc sống của một nhóm người nguyên thủy. Ảnh: blogspot.com. Sau khi Albert Perry – một người Mỹ gốc Phi ở bang South […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!