bao sái bát nhang

Cách sắm lễ, bài văn khấn bao sái ban thờ - Lễ sửa bát hương ngày ông Công ông Táo

Cách sắm lễ, bài văn khấn bao sái ban thờ – Lễ sửa bát hương ngày ông Công ông Táo

Viết ngày bởi

Thông thường, nếu không có chuyện gì đặc biệt, các gia đình Việt chỉ động bát hương một lần trong năm vào ngày 23 tháng Chạp, trước lễ cúng Ông công ông Táo. Việc làm này còn gọi là bao sái bát hương – lễ sửa bát hương. Bát hương sau 1 năm thắp lễ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!