bát tiên

Bát tiên với phong thủy

Bát tiên với phong thủy

Viết ngày bởi

SỰ TÍCH BÁT TIÊN Trong hệ thống thứ bậc của đạo Lão có 8 vị tiên bất tử. Truyền thuyết nói rằng họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên nên bất tử và được coi là biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành, sự hiện diện của Bát Tiên đem […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!