bệnh lao

Bí ẩn các hồn ma bệnh nhân ám ảnh bệnh viện

Viết ngày bởi

Bệnh viện Waverly Hills được xem là một trong những nơi bị ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ. Bắt đầu được xây dựng kể từ tháng 3 năm 1924, trung tâm điều dưỡng bệnh nhân lao Waverly Hills tọa lạc ở vùng Louisville, Kentucky được xem là một trong nhưng cơ sở y tế […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!