Bí ẩn Kim tự tháp Mặt trời

Bí ẩn Kim tự tháp Mặt trời

Viết ngày bởi

Người ta biết đến “Kim tự tháp Mặt trời” chỉ trong 500 năm trở lại đây. Kỳ quan này còn có thể gọi là “Kim tự tháp Thời đại”, vì theo một truyền thuyết cổ xưa của Mexico, kim tự tháp này đánh dấu nơi thời đại bắt đầu. Kim tự tháp được dựng lên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!