bí ẩn những chiếc gương

Bí mật trong những chiếc gương

Viết ngày bởi

Tại sao ở một số nước, dân chúng thường gắn một mảnh gương tròn ngay trước cửa chính của ngôi nhà, còn những nhà ngoại cảm rất kiêng nhìn thẳng vào gương nhiều lần? Đó là vì chiếc gương luôn chứa nhiều bí ẩn mà cho đến nay khoa học chưa khám phá hết. Ngay […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!