Biển Đông

Những hình ảnh hướng về biển Đông của triệu người Việt

Những hình ảnh hướng về biển Đông của triệu người Việt

Viết ngày bởi

Trong những ngày qua, người dân Việt Nam dù đang sống trong nước hay ở nước ngoài đều một lòng hướng về biển Đông với những hành động thiết thực. Hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh xúc động thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương, Tổ quốc mãnh liệt. Các em bé theo […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!