binh khí

Nguồn gốc của côn nhị khúc ngày nay

Viết ngày bởi

Côn nhị khúc là vũ khí khá lợi hại trong cận chiến, đây là binh khí rất hiệu quả trong chiến đấu, côn nhị khúc được rất nhiều võ sư dùng trong võ thuật 1/Nguồn gốc ra đời: Trong ấn phẩm “TỰ LUYỆN CÔN NHỊ KHÚC” của Trần Đồng Quang Hòa có nói: NUNCHAKU (côn nhị khúc) còn […]

Tìm Hiểu món Kungfu ám khí của Võ lâm – Giang Hồ

Viết ngày bởi

Đây là một trong những loại ám khí mà Giang hồ vẫn dùng trong chiến đấu võ thuật, đây là những loại binh khí của dân võ thuật hay dùng. Ám Khí Trong Võ Lâm – Giang Hồ CZ83 – một loại “Ám khí” rất phổ thông hiện nay Nhận thức cơ bản về “Ám […]

Lôi Long Đao – Bảo Bối Của Võ Cổ Truyền Bình Định

Viết ngày bởi

Dưới đây là bài viết đăng trên face của Hoàng Dược Sư được rất nhiều người chia xẻ. Cùng với sự chém gió của võ sư Nguyễn Đông Hải và lời văn hớn hở của người viết đã khiến cho bài Lôi long đao có chiều hướng huyễn hoặc, áo bí và thâm sâu. Bach_djen […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!