binh pháp

Phân tích 36 kế sách của Tôn Tử

Phân tích 36 kế sách của Tôn Tử

Viết ngày bởi

Dưới đây www.xuangiao.com xin giới thiệu tới các bạn 36 mưu kế trong binh pháp Tôn Tử 1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!