bồ câu

Chim bồ câu giá 8 tỷ đồng

Chim bồ câu giá 8 tỷ đồng

Viết ngày bởi

Mức 310.000 Euro (khoảng 8 tỷ đồng) mà vị doanh nhân Trung Quốc bỏ ra là giá cao nhất từng được trả để mua một con chim bồ câu. Con chim bồ câu Bolt. Ảnh: Pipa Con chim bồ câu này tên là Bolt, hmới được 1 tuổi. Nó được huấn luyện bởi người huấn luyện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!