bộ đội

Liệt sĩ nhập hồn vào một học sinh

Viết ngày bởi

Không đến lớp thì thôi, hễ khi đến lớp một số em học sinh lại “nhập đồng”, tự xưng mình là “bộ đội” và muốn về quê… Câu chuyện ly kỳ này xảy ra tại Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. “Liệt sĩ” nhờ đưa về quê? Khoảng 2 tháng trở […]

Ly kỳ học sinh đi học bị liệt sĩ nhập hồn

Viết ngày bởi

Không đến lớp thì thôi, hễ khi đến lớp một số em học sinh lại “nhập đồng”, tự xưng mình là “bộ đội” và muốn về quê… Câu chuyện ly kỳ này xảy ra tại Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. “Liệt sĩ” nhờ đưa về quê? Khoảng 2 tháng trở […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!