bố thí

Tác dụng thần kỳ khi chúng ta

Tác dụng thần kỳ khi chúng ta “bố thì” từ tâm mình

Viết ngày bởi

Tại sao an ủi lớn nhất của đời người là bố thí? Vì người nghèo đang thiếu thốn, khó khăn được sự giúp đỡ sẽ có thể vượt qua cơn hoạn nạn. Bố thí theo nghĩa thông thường là giúp đỡ, sẻ chia, chính là gieo những hạt giống thiện lành, giống như người gửi […]

Phước báo thù thắng của bố thí

Phước báo thù thắng của bố thí

Viết ngày bởi

Một thời, Thế Tôn trú ở Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, […]

Bố thí không chỉ làm giàu cho chúng ta mà còn cho cả đời sau

Bố thí không chỉ làm giàu cho chúng ta mà còn cho cả đời sau

Viết ngày bởi

Điều quan trọng đáng làm, cần làm là chia sẽ với người qua tình thương yêu, sự an ủi vỗ về, sự giúp đỡ bằng vật chất hay hành động. Đó gọi chung là bố thí. Bố thí như vậy thể hiện qua nhiều hình thức. Do đó, bố thí không phải là chỉ có […]

Luận bàn về việc bố thí

Luận bàn về việc bố thí

Viết ngày bởi

Trong Kinh Bố Thí Ba la mật đã giải thích rõ: Người làm việc bố thí mà lúc nào cũng nhại lại rằng tôi đã giúp người nọ, cho người kia, kể ra những thành tích không ai sánh bằng mình. Người này có công nhưng không có đức. Cộng trừ vào đều bằng không, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!