bốc bát hương

Sang, sửa (bao sái) bát hương ngày cuối năm sao cho đúng?

Sang, sửa (bao sái) bát hương ngày cuối năm sao cho đúng?

Viết ngày bởi

Vào cuối năm, nhiều gia đình thường tiến hành sửa bát hương, thậm chí là bốc lại bát hương. Dưới đây các chuyên gia sẽ cho bạn lời khuyên khi thực hiện công việc này cho đúng. Cần có lễ nhỏ sau khi sang, sửa bát hương. Ảnh: P.T Tối kỵ đổ tro cũ, thay […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!