bòi bài

Hướng dẫn bói bài tây toàn tập

Viết ngày bởi

Hôm nay mình đăng bài hướng dẫn bói bài tây dành cho các bạn đam mê bói toán, bòi bài là một trong những cách xem bói thông dụng hiện nay. I. Chuẩn bị để xem bói bài Tây : 1. Bộ bài dùng để coi boi bai là bộ bài được chọn chỉ gồm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!