bói toán ,bói nốt ruồi

Xem bói nốt ruồi trên mặt, toàn thân thể phụ nữ và đàn ông

Viết ngày bởi

Xem bói nốt ruồi đoán số mệnh cho phụ nữ, đàn bà, đàn ông, thanh niên nam, nữ. Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!