Brazil

Hiện tượng nhìn thấy ma quỷ trong giấc ngủ?

Hiện tượng nhìn thấy ma quỷ trong giấc ngủ?

Viết ngày bởi

Khi nhà làm phim Carla MacKinnon bắt đầu thức giấc nhiều lần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thấy sự hiện diện của ma quỷ trong phòng mình… Nhưng cô không gọi điện cho những người săn tìm ma mà tiến hành nghiên cứu về hiện tượng đó. Kết quả nghiên cứu được dựng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!