bùa giữ chồng

Đi tìm sự thật về bùa giữ chồng huyền thoại ở Tây Bắc

Đi tìm sự thật về bùa giữ chồng huyền thoại ở Tây Bắc

Viết ngày bởi

Trong nhiều chuyến đi công tác ở Tây Bắc, tôi có nghe câu chuyện về một loại bùa giữ chồng của một số người phụ nữ vùng cao dùng để giữ chồng. Tình cờ trong chuyến đi công tác ở Lào Cai, người viết được nghe một số phụ nữ miền xuôi lặn lội tìm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!