bùa may mắn

Nghi án chính trị gia mua chân tay người bạch tạng làm bùa may mắn

Nghi án chính trị gia mua chân tay người bạch tạng làm bùa may mắn

Viết ngày bởi

Người bị bệnh bạch tạng ở Tanzania đang bị “săn lùng ráo riết” khi mà những bộ phận để làm bùa may mắn như chân tay của họ có giá lên đến 4000 USD. Người ta tin rằng các bộ phận cơ thể của người bệnh bạch tạng sẽ mang lại sự giàu có và […]

Bùa hộ thân bình an vui vẻ

Viết ngày bởi

Trong cuộc sống chúng ta cần những bùa hộ thân, bùa bình an, bùa may mắn, bùa hòa hơp, bùa vui vẻ điều này giúp chúng ta gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Chúng ta nên hiểu rằng bùa ngải nó là vô hình nhưng lại có tác dụng vô cùng to lớn đối […]

Cách làm bùa may mắn

Cách làm bùa may mắn

Viết ngày bởi

Cách làm bùa may mắn là nhưng linh vật đem lại may mắn cho con người. Nói là “bùa may mắn” nó không phải là một thứ “bùa ngãi” như trong suy nghĩ của chúng ta , nó chỉ là một biểu tượng chấn an con người. Và con người tin tưởng khi có nó bên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!