bùa xứ Mường

Nhờ bùa xứ Mường thiêng sai khiến trái tim?

Nhờ bùa xứ Mường thiêng sai khiến trái tim?

Viết ngày bởi

Xưa nay, chuyện tình cảm của con người vốn thuận theo tự nhiên và luôn có quy luật riêng của nó, không tuân theo bất cứ sự sắp đặt nào. Nhưng người Mường tin rằng, có thể khiến người khác yêu, ghét theo ý mình bằng quyền năng tối thượng của bùa ngải? Đem tính […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!